Leerkrachten SBO Palet staken op vrijdag 15 maart

Datum             : 14-2-2019
Onderwerp      : Aangekondigde staking primair onderwijs op 15 maart 2019

Geachte ouders/verzorgers,

Ongetwijfeld heeft u in de landelijke pers of anderszins al vernomen dat het primair onderwijs op 15 maart 2019 opnieuw de gehele dag zal staken.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft een landelijke staking aangekondigd op 15 maart voor leraren in het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs én het hoger onderwijs. Vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek heeft zich bij de actie aangesloten, ook groepen als PO in Actie en WO in Actie steunen de staking. Vakbond CNV Onderwijs doet niet mee.
Het zou de eerste keer zijn dat leerkrachten op alle onderwijsniveaus op dezelfde dag staken. Dit betekent dat al het personeel van onze school de mogelijkheid heeft om aan de staking deel te nemen.
Met de actie hopen de bonden druk te zetten op de politiek om meer te investeren in het onderwijs en daarmee “dalende leerlingprestaties en de lerarentekorten” tegen te gaan. Volgens de AOb is “structureel 2,9 miljard euro nodig, voor primair tot en met hoger beroepsonderwijs”. De bond wil dat er in deze kabinetsperiode al een begin wordt gemaakt met extra investeringen.
Omdat medewerkers van SBO Palet kenbaar hebben gemaakt te zullen staken op 15 maart 2019, zal er op 15 maart geen onderwijs worden gegeven.
Dat betekent dat uw kind de school op 15 maart niet kan bezoeken. De school zorgt ook niet voor opvang van uw kind.
U zult de opvang voor uw kind c.q. kinderen op 15 maart a.s. zelf moeten organiseren. De kosten die daarmee mogelijk gepaard gaan zijn voor uw eigen rekening. De ouders van de groep van SO4 De Windroos in Boxmeer krijgen hierover apart nog bericht.

Wij beseffen ons terdege dat dat voor u vervelend kan zijn, maar vragen ook om uw begrip voor deze actie. Het is in het belang van goed onderwijs voor uw kind!

Met vriendelijke groet,

Directie SBO Palet
Harriët van Duren
en
College van Bestuur,  Optimus PO

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 21 NOVEMBER

  Op maandag 17 december gaan we weer schaatsen met Palet. Verdere informatie volgt nog.

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 31 OKTOBERStaking woensdag 6 november

  Beste ouders / verzorgers,  Omdat de medewerkers van SBO Palet aan hebben gegeven gebruik te […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 7 OKTOBERPrinsendisco in Boxmeer

  Op vrijdag 15 november is het weer prinsendisco voor alle leerlingen van groep 6-7-8 in […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

SBO SG Palet

Pastoor Kerstenstraat 38
5831 EW
Boxmeer

T: 0485-571685
E: dir.palet@optimusonderwijs.nl

SBO SG Palet

Pastoor Kerstenstraat 38
5831 EW Boxmeer
BEL SBO SG Palet MAIL SBO SG Palet

VOLG SBO SG Palet OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE