Over de school

OVER DE SCHOOL

SBO Palet is als SBO-school ontstaan rond 2000, toen het voormalige LOM – en MLK onderwijs samen werden gevoegd. We maken onderdeel uit van de stichting OPTIMUS primair onderwijs. Als school zijn we verbonden aan het Samenwerkingsverband Stromenland en vallen onder Platform Land van Cuijk.

 

 

DE LEERLINGEN

SBO Palet biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar met ondersteuningsbehoeften op het gebied van cognitieve capaciteiten en leren, taalontwikkeling (TOS), aandacht en concentratie (ADHD), gedrag, emotieregulatie, hechting, werkhouding, psychosociale vaardigheden (ASS) of een combinatie hiervan.

Uitgangspunt van ons onderwijs is het geven van onderwijs op maat aan kinderen die door diverse beperkingen hinder en moeite ondervonden in het regulier onderwijs.
De kinderen die bij ons instromen hebben behoefte aan:

 

 • Het herstel van competentiegevoel, autonomie en relatievorming, zodat elk kind kan zeggen: “ik voel me gewaardeerd, ik ben zelfstandig, ik ben iemand die iets kan”. Dit is een voorwaarde om tot leren te komen;
 • een gestructureerde leeromgeving waarin plaats is voor onderwijs op niveau, onderwijsaanbod dat zo goed mogelijk wordt afgestemd op het individuele kind.
 • begrip voor ieders eigenheid, elk kind is speciaal en mag zijn wie hij/zij is.

 

KENMERKEND VOOR SBO PALET

 • pedagogisch klimaat dat duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid biedt, waardoor leerlingen zich veilig voelen
 • onderwijsaanbod op niveau; werken in instructiegroepen voor de vakgebieden: rekenen, taal, lezen en spelling
 • methodes die passen bij onze leerlingen populatie
 • onderwijsaanbod op maat (individueel afgestemd passend binnen het groepsaanbod in de klas)
 • afstemming op de ondersteuningsbehoeften van elke leerling op sociaal-emotioneel gebied
 • de passie, betrokkenheid en professionaliteit van het team, die ons onderwijsaanbod dagelijks vormgeeft
 • een hecht team dat gaat voor elk kind bij ons op school
 • de waardering en tevredenheid van ouders en leerlingen
 • het feit dat iedereen zich gezien, gehoord en welkom voelt bij ons op school (leerlingen, ouders/verzorgers, stagiaires, invallers, externe deskundigen)

 

PEDAGOGISCH EN DIDACTISCH KLIMAAT VAN ONZE SCHOOL

Door een veilige en gestructureerde leeromgeving te realiseren, in kleinere groepen, kunnen kinderen zich optimaler ontwikkelen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Wij stellen doelen voor elk kind op sociaal-emotioneel en didactisch gebied en stemmen daar ons aanbod en begeleiding op af. We werken met het ontwikkelingsperspectief van het kind, waarbij we, vanuit de mogelijkheden van het kind, in beeld brengen wat we met elk kind willen bereiken.
We leren sociale vaardigheden aan in alle groepen.
We vinden het belangrijk om ouders of verzorgers te betrekken bij het onderwijs.

 

VERBREED ONDERWIJSAANBOD

Met ingang van augustus 2019-2020 geven we onderwijs en begeleiding aan een groep leerlingen die voorheen nog binnen een SO setting werden geplaatst in onze regio. Het onderwijsaanbod wat betreft leerling problematiek wordt hiermee uitgebreid. We zijn gestart met 7 leerlingen verdeeld over 3 groepen, die eerder een verwijzing SO hadden.  Onze ambitie is om verbrede toelating in alle groepen te realiseren.

 

HET GEBOUW

Het gezellige en tevens gestructureerd ingerichte gebouw is in de loop van de tijd vier keer verbouwd en uitgebreid. De school heeft ruimte voor veertien groepen, heeft een ruime aula, een eigen gymzaal, een handenarbeidlokaal en voldoende extra ruimtes voor de expertises.

 

DAGBEHANDELING

Op locatie SBO Palet zijn twee leefruimtes in gebruik door De La Salle van de Koraalgroep, “Het Spectrum” ten behoeve van buitenschoolse dagbehandeling (jeugdzorg op indicatie). Zie voor verdere info op de website van het Spectrum.

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 15 JULIOpening Regenboog-zebrapad

  Vandaag werd het Regenboogzebrapad (bij het station van Boxmeer) officieel geopend door Wethouder Hendriks en […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 18 FEBRUARIRichtlijnen onderwijs per 18 en 25 februari

  Zie onderstaande link voor wat betreft de nieuwe richtlijnen van de rijksoverheid betreffende het coronavirus. […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 31 JANUARIProtocol per 25 januari 2022

  Hierbij het protocol betreffende klachten en testen rondom corona.

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

SBO SG Palet

Pastoor Kerstenstraat 38
5831 EW
Boxmeer

T: 0485-571685
E: dir.palet@optimusonderwijs.nl

SBO SG Palet

Pastoor Kerstenstraat 38
5831 EW Boxmeer
BEL SBO SG Palet MAIL SBO SG Palet

VOLG SBO SG Palet OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE