Over de school

SBO Palet is  sinds 1 augustus 1998 een school voor speciaal basisonderwijs in Boxmeer. We maken onderdeel uit van de stichting OPTIMUS primair onderwijs. Als school zijn we verbonden aan het Samenwerkingsverband Stromenland, Platform Land van Cuijk.

DE LEERLINGEN

Uitgangspunt van ons onderwijs is het geven van onderwijs op maat aan kinderen die door diverse beperkingen hinder en moeite ondervonden in het regulier onderwijs.
De kinderen die bij ons instromen hebben behoefte aan:

 • Het herstel van competentiegevoel, autonomie en relatievorming, zodat elk kind kan zeggen: “ik voel me gewaardeerd, ik ben zelfstandig, ik ben iemand die iets kan”. Dit is een voorwaarde om tot leren te komen;
 • een gestructureerde leeromgeving waarin plaats is voor gedifferentieerde leerlijnen: onderwijsaanbod dat zo goed mogelijk wordt afgestemd op het individuele kind.
 • begrip voor hun eigenheid, elk kind is speciaal.

PEDAGOGISCH EN DIDACTISCH KLIMAAT VAN ONZE SCHOOL

Door een veilige en gestructureerde leeromgeving te realiseren, in kleinere groepen, kunnen kinderen zich optimaler ontwikkelen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Wij stellen doelen voor elk kind op sociaal-emotioneel en didactisch gebied en stemmen daar ons aanbod en begeleiding op af. We werken met het ontwikkelingsperspectief van het kind, waarbij we, vanuit de mogelijkheden van het kind, in beeld brengen wat we met elk kind willen bereiken.
We leren sociale vaardigheden aan in alle groepen.
We vinden het belangrijk om ouders of verzorgers te betrekken bij het onderwijs.

HET GEBOUW

Het gezellige en tevens gestructureerd ingerichte gebouw is in de loop van de tijd vier keer verbouwd en uitgebreid. De school heeft ruimte voor veertien groepen, heeft een ruime aula, een eigen gymzaal, een handenarbeidlokaal en voldoende nevenruimten voor de expertises. In school is voldoende extra ruimte beschikbaar.

DAGBEHANDELING

Op locatie SBO Palet zijn twee leefruimtes in gebruik door De La Salle van de Koraalgroep, “Het Spectrum” ten behoeve van buitenschoolse dagbehandeling (jeugdzorg op indicatie). Zie voor verdere info op de website van het Spectrum.

SPECIAAL ONDERWIJS

In de jonge risico groep 1-2 van SBO Palet hebben we de mogelijkheid om de jongste leerlingen op te vangen en te begeleiden. Met ingang van het schooljaar 2011 – 2012 is een combinatiegroep 6-7-8 voor speciaal onderwijs opgestart. Op 1-8-2016 is er een tweede combinatiegroep 3-4-5 opgestart. De Windroos S.O. uit Nijmegen (voorheen genaamd cluster 4) is verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod van deze groepen.

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 19 SEPTEMBEREen prachtig gedicht

  Het lijkt alweer heel lang geleden, maar op de laatste dag voor de zomervakantie kregen […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 19 SEPTEMBERSchooltandarts op 23 september

      Op maandag 23 september komt de schooltandarts weer op Palet.   

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 18 APRILVakantierooster schooljaar 2019-2020

  Het vakantierooster van SBO Palet voor het komende schooljaar, 2019-2020, vindt u onder schoolinfo/vakantierooster. U […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

SBO SG Palet

Pastoor Kerstenstraat 38
5831 EW
Boxmeer

T: 0485-571685
E: dir.palet@optimusonderwijs.nl

SBO SG Palet

Pastoor Kerstenstraat 38
5831 EW Boxmeer
BEL SBO SG Palet MAIL SBO SG Palet

VOLG SBO SG Palet OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE