Groep 5a-6

De leerkrachten van groep 5a-6 zijn Inge van den Hoven en Sarah Gerrits. Juf Sarah is er op maandag, dinsdag en om de woensdag. Juf Inge is er om de woensdag en op donderdag en vrijdag. 

Onze e-mailadressen:

Juf Sarah: s.gerrits@optimusonderwijs.nl

Juf Inge: i.vdhoven@optimusonderwijs.nl 

Groep 5a-6 is extra vrij op 24 oktober en 29 maart in verband met de groepsbesprekingen.