Aanmelden en inschrijven

Onze school is een school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO). Voor toelating tot het speciaal basisonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze toelaatbaarheidsverklaring kan de basisschool aanvragen bij samenwerkingsverband Stromenland. Met de verklaring of aanwijzing kunnen ouders hun kind aanmelden op een speciale (basis)school.

Wanneer uw kind een toelaatbaarheidsverklaring heeft voor het SBO, kunt u uw kind bij onze school aanmelden. Hiervoor kunt u het best telefonisch contact opnemen met onze intern begeleider of directeur, om een intake-afspraak te maken.