Ouderraad

De Ouderraad (OR) van SBO Palet bestaat uit een enthousiaste groep ouders die samen met het team van SBO Palet diverse activiteiten voor de kinderen organiseert. Denk hierbij aan de Sinterklaas-, Kerst- en Paasviering. Maar ook een thema avond, Koningsdag, verkeersdag en het schoolreisje worden ondersteund door de OR.

De ouderraad komt ongeveer 6x per jaar samen voor een vergadering. De vergaderingen vinden plaats op school. Hierbij sluit Monika regelmatig aan vanuit school. Vergaderdata: - Di 16 mei 20.15u op school - Wo 14 juni 20.15u op school

De OR informeert de ouders d.m.v. de notulen van iedere OR vergadering via deze website. (link laatste notulen) Iedereen is welkom om aan te sluiten bij de ouderraad. Mocht u interesse hebben om ook bij de OR te komen, neem contact op met één van de bestuursleden.

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Om de activiteiten te kunnen bekostigen wordt er jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. We bieden u de mogelijkheid deze in delen te betalen.

Op 1 augustus 2021 is een nieuwe wet op de vrijwillige ouderbijdrage ingegaan. Kort samengevat komt deze wet erop neer dat je kind niet meer uitgesloten mag worden van activiteiten die door de school georganiseerd worden zoals excursies, reizen, extra lesaanbod, etc. Ook als je de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalt mag je kind meedoen.

 

Leden van de ouderraad

Voorzitter:

Tanja Dekker - van Hest (moeder van Yerne) tanjadekkervanhest@hotmail.com 06-28573900

Secretaris:

Maria Ebben (moeder van Niels) roel.maria@gmail.com 06-51293225

Penningmeester:

Theo Cremers (vader van Thijs)tccremers@hotmail.com 0645006474

Overige leden:

Carlijn Selten (moeder van Jur)

Sandra Thijssen (moeder van Sytze)

Marieke Klaassen (moeder van Joris)

Daisy Fleuren (moeder van Yaro)

Inge Vloet-van den Heuvel (moeder van Ties)

Erwin Poorts (vader van Daniel)

Sandra Arts-van den Berg (moeder van Mike)

Anne Hendriks (moeder van Rosanne)