Jaarplan

Elk jaar maken wij een jaarplan. Hierin vindt u de belangrijkste doelen die wij gedurende het schooljaar willen bereiken als school. Hierbij gaan wij uit van het kader van onze stichting Optimus. Het betreft het beleid op de gebieden onderwijsinhoud, organisatie, professionele cultuur, kwaliteitszorg en financiën.