Inspectierapport

 

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Dit doen ze door kwaliteitsonderzoeken af te nemen. De bevindingen worden in een inspectierapport genoteerd. Via de website van de Inspectie van het Onderwijs kunt u het inspectierapport van onze school opzoeken en lezen.