Samen Opleiden

Wij zijn een opleidingsschool. Dit betekent dat wij cyclisch aandacht geven aan het begeleiden en opleiden van studenten. Op een opleidingsschool zijn mentoren (onze eigen leerkrachten) opgeleid om studenten te begeleiden. Daarnaast geven wij vorm aan onze schoolontwikkeling met hulp van onze studenten.

Wat betekent dit voor jullie, studenten? Wij vinden het investeren in aankomende leerkrachten, én collega’s, belangrijk; voor scholen, voor het vak, voor de kinderen en voor de gehele maatschappij. Ambitieuze studenten zoeken vaak meer in een stage dan een gemiddelde basisschool kan bieden. Optimus Onderwijs is van mening dat we ambitie nooit mogen afremmen en extra energie moeten steken in de toekomst. Al onze 40 scholen zijn prima stageplekken, waarvan 24 er opleidingsscholen zijn. Behalve door een mentor word je op een opleidingsschool begeleid door één van onze schoolopleiders en/of instituutsopleiders. We werken samen met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen om de jullie de kwaliteit te bieden waar jullie behoefte aan hebben. “Samen Opleiden voor de toekomst”.

SBO Palet is een school voor speciaal basisonderwijs. De school biedt onderwijs aan leerlingen waarbij sprake is van leer– en/of ontwikkelingsproblemen.

Ons motto is: “De juiste kleur voor iedereen”, zodat elk kind kan zeggen:

  • ik voel me gewaardeerd;
  • ik ben zelfstandig;
  • ik ben iemand die iets kan;
  • ik kan kiezen, maken en delen.

We creëren een leef- en werksfeer met afgestemd onderwijs voor onze leerlingen.

Wij willen kinderen helpen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Daarom stellen wij voor elk kind doelen en stemmen af waar dat nodig is.

Jij komt op een opleidingsschool waar je je mag ontwikkelen om in de toekomst het prachtige vak “leerkracht” te beoefenen. Je krijgt ruimte om je ideeën te delen, je mag fouten maken en dit alles op een veilige stageplek.

Naast de mentor/leerkracht van de groep, word je ook begeleid door Ankie van Braak. Zij is onze schoolopleider. Haar mail adres is: a.vbraak@optimusonderwijs.nl

Heb je vragen over onze school? Mail of bel met onze directeur Monika Lucassen.

Ook kun je meer informatie vinden op onze website onder het kopje “Schoolinfo”.

Stage-ervaring: 

Afgelopen jaar, schooljaar 2022-2023, heb ik mijn derde jaars stage gelopen op SBO Palet. Vanaf het begin van het schooljaar werd ik als collega verwelkomd. In het begin van het schooljaar kreeg ik een rondleiding en heb ik samen met mijn mentor goed mijn ontwikkelpunten en verwachtingen besproken. Dit was fijn om het schooljaar te starten met kennis van elkaar. Naast mijn mentor werd ik ook goed opgevangen door de rest van het team. In elke klas kon ik terecht om vragen te stellen, mee te denken met oplossingen en om collega’s te helpen. De fijne teamsfeer zorgde ervoor dat ik me thuis voelde op Palet. Iedereen staat er voor elkaar klaar om elkaar te helpen en ondersteunen. Gedurende het jaar kreeg ik steeds meer ruimte en vertrouwen om mijn leerpunten te ontwikkelen. De mentoren steunen je bij deze ontwikkeling door mee te denken, geven goede begeleiding door de lessen uitgebreid te evalueren en betrekken je bij belangrijke zaken. Door het tonen van initiatief, mocht ik overal aanwezig zijn. Het was een leuke periode om hier stage te lopen waarbij veel is geleerd. Palet is samen een team, waarbij je als stagiaire opgevangen wordt als collega. Stagelopen op Palet was een fijne ervaring!

Janne Beerens

Mijn stage-ervaring op Palet Boxmeer, 23 september 2019

Vorig jaar, schooljaar 2018-2019, heb ik mijn LIO-stage gelopen op SBO Palet. Voorafgaand aan het schooljaar heb ik kennis gemaakt met mijn mentor en de school. Tijdens deze kennismaking heb ik mijn leerpunten besproken. Dit was een prettige ervaring. Ik werd voorgesteld tijdens de rondleiding waarbij iedereen mij persoonlijk welkom heette. Het was een warm welkom. Vanaf het begin van het schooljaar werd ik bij heel veel zaken betrokken. Ik mocht meedenken over onderwerpen en met mijn ideeën werd geregeld ook echt wat gedaan. Ik nam deel aan het gesprek in de teamkamer en vond steeds meer mijn draai. Het team hielp daar ontzettend bij. Wanneer ik een vraag had kon ik bij iedereen terecht, niet alleen bij mijn eigen mentor. Soms werd ik schoolbreed ingezet, maar meestal bleef het bij mijn eigen stamgroep. Gaandeweg het jaar mocht ik steeds meer en kreeg ik meer en meer het vertrouwen om taken uit te voeren. Aan het eind van iedere dag was er even een kort gesprekje over hoe de dag verlopen was. Mijn mentor hielp me overal bij, ik mocht alles vragen, maar het werken aan mijn opdrachten en leerdoelen moest vanuit mijzelf komen. Het was een erg prettige samenwerking en stageperiode waarbij ik veel heb geleerd en waar ik met een fijn gevoel op terug kijk.

Lieke Hofmans