BiblioPlus

Wat is Biblioplus?

Biblioplus is een regionale bibliotheekorganisatie die actief is op het gebied van lezen, leren en informeren. BiblioPlus heeft vestigingen in de gemeente Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis) en Maasduinen (Bergen en Gennep). Daarnaast zorgen wij voor het bibliotheekwerk op 57 basisscholen in het werkgebied met de Bibliotheek op School.

Bibliotheek op School

Op SBO Palet hebben wij een Bibliotheek op School (BoS). Al onze leerlingen, kunnen gratis gebruik maken van de Bibliotheek op School. Elke donderdagmiddag is er een ouder of vrijwilliger aanwezig in de bibliotheek op school en kunnen kinderen zelf nieuwe boeken halen voor in de klas. Daarnaast wordt er met BiblioPlus samen gewerkt aan de leesmotivatie van de leerlingen. Hierbij kun je denken aan leesprojecten, boekenpret, digitale geletterdheid enzovoorts.

Lijk het u ook om regelmatig (1x per maand) de bieb te draaien dan kunt u zich aanmelden bij onze leescoördinatoren juf Inge: i.vdhoven@optimusonderwijs.nl en meneer Hans: hans.willems@optimusonderwijs.nl

Gratis lidmaadschap

Wilt u thuis uw kind ook laten genieten van boeken dan kunt u uw kind bij een van de locaties gratis lid maken. U kunt dan niet alleen boeken lenen maar ook de materialen van de speelotheek. De speelotheek vol staat met speel- en leermateriaal. Voorleesexpress: Heeft uw zoon of dochter een taalachterstand? Vindt u het zelf moeilijk om uw kind te helpen met taal? Dan kan een vrijwilliger van de VoorleesExpress misschien helpen. Samen gaan jullie thuis voorlezen, praten en taalspelletjes doen. Een half jaar lang. Iedere week. Hoe meer taal een kind hoort, hoe sneller het leert. Dit project is voor kinderen van 2 t/m 8 jaar. Mocht u hierin interesse hebben, kunt u dit laten weten aan de leerkracht van uw kind.

Meer informatie vindt u op www.biblioplus.nl

Volg de Bibliotheek op Facebook.