Samenwerking

Kinderen wonen, spelen en leren in de maatschappij. School maakt een groot onderdeel uit van hun dagelijkse leven. Op Palet vinden we het daarom belangrijk om goed samen te werken met de ouders van onze leerlingen. Ook als er bijvoorbeeld instanties betrokken zijn bij het kind hebben we daar graag overleg mee. Een goede samenwerking draagt bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Als we contact willen met een instantie vragen we daar toestemming voor aan ouders. We plannen als het kan een gezamenlijk overleg, zodat iedereen op de hoogte is van wat er besproken wordt. Er zijn een aantal partijen waar SBO Palet een nauwe samenwerking mee heeft:

- Biblioplus

- Centrum Jeugd en Gezin

- Samenwerkingsverband Stromenland