Nieuwsbrieven

SBO Palet heeft een Nieuwsbrief: Paletpraat genaamd. Ouders/verzorgers ontvang deze een aantal malen per schooljaar digitaal via Parro. Via de Paletpraat wordt u geïnformeerd over zaken die voor u belangrijk zijn om te weten. Als u na het lezen van de Paletpraat vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met school.