Stromenland

Een van de externe partners, waarmee Palet samenwerkt, is Stromenland. 

Wat is Samenwerkingsverband Stromenland?

Sinds de invoering van Passend Onderwijs in augustus 2014 werken binnen het Samenwerkingsverband (SWV) Stromenland de basisscholen nauw samen met de scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en de scholen voor speciaal onderwijs (SO) om de best passende zorg voor alle leerlingen te realiseren. Het SWV organiseert een doorlopende lijn voor extra zorg aan kinderen van 4 tot en met 12/13 jaar bij wie de ontwikkeling niet (meer) vanzelfsprekend verloopt en er sprake is van specifieke ondersteuningsbehoeften. Het Samenwerkingsverband is onderverdeeld in vier ondersteuningsplatforms, waarvan het Ondersteuningsplatform Land van Cuijk er één is. 

Welke kinderen komen in aanmerking voor extra zorg?

Alle kinderen die extra ondersteuning behoeven op één of meerdere van de volgende gebieden:

  • Gedrags- en sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Lichamelijke en/of motorische ontwikkeling
  • Werkhouding en concentratie
  • Onderwijs-/leerontwikkeling

Bovendien komen kinderen voor extra zorg in aanmerking als zij niet voldoende hebben aan de basisondersteuning op alle gebieden, zoals die op scholen geboden wordt. Elke school heeft een contactpersoon die samen met de intern begeleider regelmatig de zorgleerlingen bespreekt en bekijkt of er extra zorg nodig is. 

Waaruit bestaat die extra zorg?

Deze zorg kan bestaan uit de volgende drie onderdelen. 

Kortdurende ondersteuning en advies

Niet ieder kind blinkt uit in leren en is een toonbeeld in ijver en gedrag. Dit hoeft gelukkig ook niet. Maar stelt u zich eens voor dat het kind minder goed mee kan komen, vaak niet speelt, geen zin meer heeft om naar school te gaan, zich verveelt op school, geen uitdaging meer heeft, geen vriendjes heeft, thuis niets meer vertelt over school etc. Wellicht heeft het kind dan extra begeleiding nodig op school. Na overleg met de intern begeleider en met toestemming van ouders, komt een deskundig ondersteuner van het Ondersteuningsplatform Land van Cuijk mee kijken in de klas; adviezen geven aan de leerkracht; meedenken met school en ouders. Gewoon om het kind te leren wat het zelf aankan. Of om het leerplezier te verhogen en te voorkomen dat het kind (nog) meer in zijn of haar ontwikkeling gehinderd wordt.

Daarnaast kan het ondersteuningsplatform kortdurende ondersteuning toekennen. Dan krijgt het kind voor een aantal weken/maanden extra ondersteuning in de school door een begeleider op een bepaald gebied. De ondersteuner geeft tips en adviezen aan de leerkrachten. Het ondersteuningsplatform geeft aan wie de ondersteuning gaat doen en voor welke tijdsduur. 

Arrangementen

Wanneer voor langere tijd ondersteuning nodig geacht wordt, kan een arrangement aangevraagd worden bij de Arrangementencommissie van het Ondersteuningsplatform Land van Cuijk. Een arrangement biedt de deskundig ondersteuner de mogelijkheid om voor een langere periode, meer intensief bij een kind, zijn/haar ouders en school betrokken te blijven. 

Verwijzing naar een andere vorm van onderwijs

Als het leer- en/ of gedragsprobleem meer begeleiding vraagt dan de basisschool kan bieden, is aangepast onderwijs wellicht wenselijk. In dat geval zoekt de basisschool - samen met ouders - naar een passend aanbod voor het kind. Wanneer verwijzing nodig geacht wordt, zal er door de Commissie Toelaatbaarheid van het Ondersteuningsplatform Land van Cuijk beoordeeld worden of een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor een andere vorm van onderwijs afgegeven kan worden. 

Contact

Meestal verloopt het contact via de intern begeleider.

Stromenland Land van Cuijk
Havikshorst 23 5431 LZ  Cuijk
0485 20 90 01 

www.stromenland.nl 
Administratie Brigith de Roij: b.deroij@stromenland.nl